2015 referat

Generalforsamling 2015

Referat 4. marts generalforsamling

 1. Valg af dirigent – Ivan Henriksen

 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Det godkendes.

 3. Kasserer aflægger regnskab. Godkendes.

 4. Indkomne forslag. Ingen.

 5. Valg af bestyrelse

  1. Valg af Kasserer – Henriette modtager ikke genvalg. Karsten Larsen er valgt.

  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – Ove Bach modtager genvalg 2 år.

    • Benny Christensen modtager ikke genvalg.

    • Susanne Henriksen valgt som bestyrelsesmedlem 1 år.

 • Valg af bestyrelsessuppleant – Birgitte Bigum og Susanne Henriksen.

   • Nye suppleanter Jørgen Kamper, og Birgitte Bigum vil gerne fortsætte.

 • Valg af revisor. Per modtager genvalg.

 • Valg af aktivitetsudvalget.

  1. 3 medlemmer (Rikke, Lea og Bjarne)

  2. Stævneansvarlig. Inger valgt.

 • Udtrækning af aktier, sponsorlodder og stærekasser. Susanne vandt på aktier. Marianne vandt på stærekasser.

 • Evt.

  1. Hanne ønsker at vi søger Nordea Fonden for tilskud til bl.a. redskaber

  2. Kommunen holder tilskudsmøde 17. marts. Det foreslås at den nye kasserer deltager i mødet.

  3. Inger ønsker, at vi søger Tuborgfonden. Jørgen oplyser, at vi klubben søger alle steder, men får afslag. Der søges på ny.

  4. Lea foreslår, at alle er med til at søge tilskud forskellige steder, så arbejdet ikke ligger på en person. Tages op på næste bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse.

  5. Muldvarpebekæmpelse – skal der bruges gift eller fælder. Bjarne kontakter muldvarpemanden for at høre nærmere om tilbud.