2014 Referater

Generalforsamling 2014

Generalforsamling den 23- 01-2014  kl.18.00

14 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

1.  Valg af dirigent. Marianne blev valgt.

      Valg af stemmetæller. Inger blev valgt.

2.   Formandens beretning blev godkendt. Vedlægges dette referat i løbet af et par dage..

3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab som bliver godkendt.

      Budget for 2014 bliver godkendt med en ændring. Træneruddannelse bliver            hævet fra 3000 kr. til 5000 kr. i budget 2014.

4.    Ingen forslag var indkommet.

5.    Valg af formand. Jørgen blev genvalgt.

        Valg af bestyrelsesmedlem. Benny blev genvalgt

        Valg af bestyrelsesmedlem. Karin blev genvalgt.

        Valg af bestyrelsessuppleant. Susanne Henriksen blev valgt da Jan          Simonsen  ikke ønskede genvalg.

         Valg af bilagssuppleant. punktet udgår.

 6.      Valg af aktivitetsudvalg. Lea genvalgt.

          Valg af aktivitetsudvalg. Vinni genvalgt.

           Valg af stævneansvarlig. Ane Marie Christiansen blev valgt.                                               (stævneansvarlig har mulighed for at vælge en hjælper/ suppleant til                            stævnedagen).

7.       Udtrækning af aktier. De heldige er Bjarne Christensen og Jan Simonsen.

           Udtrækning af stærekasser. De heldige er Ove Bach og Marianne                                   Jørgensen.

8.        Eventuelt.

            Aktivitetsudvalget vil prøve at lave en familie weekend i 2014.

            Der blev spurgt om der er stemning for en sommerfest, som den der blev   afholdt i 2013.

            Det var der, så aktivitetsudvalget arbejder videre med en sommerfest i                         2014.

            Det kører godt med indendørs vintertræning god ide.

            Ved evt. nyindkøb af agilityredskaber, skal vi prøve at søge fonde, for at                         hjælpe  med det økonomiske.

            Manglende oplysning om priser på kontigent og træning evt. opslag i                             klubhuset.

              God ide med sjov træning og lydighed. Julie kender måske en træner,                         og  vil undersøge det.

             Forslag om klubliv/klubaften emnerne kunne evt. være dyrlægeaften -                           hundesnak-førstehjælp, gode emner efterlyses.

             Formanden afslutter generalforsamlingen.

              Referent Benny.

Forbehold: Referatet er endnu ikke godkendt af bestyrelsen.